Zistite svoj spotrebný profil

a porovnajte ho s výrobou elektriny z FV zdroja

Export z GlobalSolarAtlas
Využívanie spotrebiča za danú hodinu (0-60 min)
od Novembra do Apríla
Spotrebič Príkon (W) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Denná spotreba (Wh)
Spotreba spolu (Wh)

Ako používať nástroj?

Zistenie vlastnej spotreby

Do tabuľky použitím tlačidla "Pridať spotrebič" pridajte postupne všetky elektrické spotrebiče vo Vašej domácnosti

V druhom stĺpci tabuľky zadajte štítkový príkon pre každý spotrebič

Do ďalších stĺpcov zadajte počet minút 0-60, ktoré v danej hodine spotrebič používate, pre obidve obdobia osobitne (leto / zima)

Graf vykreslí krivku spotreby domácnosti na grafoch

Získanie vhodného výkonu solárneho systému pre domácnosť

Navštívte stránku GlobalSolarAtlas a vyberte polohu plánovanej inštalácie

V pravom paneli vyberte typ inštalácie (small residential pre domy)

Parametre systému prípadne upravte pomocou "Change PV system" alebo s predvolenými nastaveniami vytvorte report v XLSX formáte

Tento súbor nahrajte pod tabuľkou spotreby a graf vykreslí krivku tvorby na grafoch

Proces je opakovateľný a nahradí porovnávaný systém v grafoch po jeho úprave a opätovnom stiahnutí

Autori:

prof. Ing. Peter Tauš, PhD.; Marián Cibulka

Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie - FBERG TUKE